Dataansvar - bomærke tager din databeskyttelse alvorligtbomærke er dataansvarlig, og sikrer, at dine firma/persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen for persondatabeskyttelse af 25. maj 2018


For at beskytte dine persondata bedst muligt, opbevarer bomærke dine firma /persondata på passwordsikret computer, i aflåst skab, på krypteret cloud og på krypteret backup. Passwords ændres løbende.


Alle oplysninger opbevares i maximun 5 år i henhold til dansk regnskabslov.


Alle bestilte/udførte jobs opbevares i maximum 5 år, og kan anvendes igen på foranledning af den pågældende kunde.


bomærke videregiver ikke dine firma/persondata uden dit samtykke

bomærke videregiver ikke firma/persondata til andre aktører uden dit udtrykkelige samtykke.


bomærke videregiver ikke dine firma/persondata til aktører i tredjelande.


bomærke sletter dine firma/persondata, når de ikke længere er nødvendige

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til bomærke. Brug kontakt knappen nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


bomærke sletter dine firma/persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til behandling og opbevaring af dine data.


Du har ret til at få unøjagtige persondatarettet eller slettet.

Hvis du mener, at de firma/persondata, bomærke har om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Så sørger jeg for at de bliver rettet.


Cookies

bomærke hjemmeside bruger ikke cookies.
bomærke hjemmeside anvender dog enkelte sessionscookies i forbindelse med søgninger og oplysninger fundet via google.


Sikkerhed

bomærke opbevarer data på passwordsikret computer, i krypteret Microsoft cloud
og på krypteret back up.


Ønsker du en databehandler aftale med bomærke

Du kan til enhver tid bede om en databehandler aftale med bomærke.